Islam Svarar

VANLIGASTE FRÅGORNA OM ISLAM

Islam Svarar hjälper er att få svar på frågor om islam

INFORMATION OM ISLAM

Allmänt om islam

Islam grundades av profeten Muhammed på den Arabiska halvön på 600-talet e.Kr.
Idag finns ca 1,9 miljarder muslimer runt om på jorden. Islam är världens näst största religion (till antalet människor), kort efter kristendomen.

Islam i Sverige

I Sverige finns det omkring en halv miljon människor som har rötter från muslimska länder (detta förändras kontinuerligt). De flesta muslimer som bor i Sverige anses inte praktisera Islam regelbundet.

600

TALET

90%

SUNNI

2

MILJARDER (1,9)

10%

SHIA

VANLIGA FRÅGOR OM ISLAM

Här får du svaren på allmänna frågor om Islam, inskickade från läsare och andra nyfikna personer.

Islam
Underkastelse för Guds vilja är islams betydelse.

Muslim
Och om man bekänner sig till islam är man muslim och då alltså underkastar sig Guds vilja.

Allah är det arabiska ordet för Gud.

Shia
Omkring 10 % av alla muslimer är shiiter, och ordet betyder sekt eller grupp. Här menar man att Muhammed utnämnt Ali ibn Abi Talib och ättlingarna till honom till muslimernas ledare efter bortgången. 

Sunni
Sunni i sin tur står för ca 90 % av världens alla muslimer. Denna inriktning innebär att man som sunni inte bara ska följa Koranen utan även det Muhammeds predikade.

Koranen är islams heliga skrift som är författad av profeten Muhammed.

De fem pelarna är bland annat det som muslimer följer när de utöver sin religion.

  1. Trosbekännelsen (Shahada) – Detta handlar om att erkänner sin tro på Allah. Man ska säga följande ord inför minimum två vittnen: “Det finns ingen gud utom Gud och Muhammed är hans profet”.
  2. Bönen (Salah) – Som troende muslim ska man be fem gånger om dagen, och detta gör man vänd mot Mekka.
  3. Allmosan (Zakat) – Som troende muslim ska man enligt Zakat skänka delar av sina besparingar (ca 2,5 %) till de mest behövande.
  4. Fastan (Sawn) – Under ramadan får man varken äta, dricka eller ha sexuellt umgänge under de timmar då solen är uppe. Detta gäller inte barn, gravida och de som är sjuka.
  5. Vallfärden (Hajj) – Man bör som troende muslim göra pilgrimsfärden till Mekka som innebär att man besöker Mekka minst en gång i sitt liv. (Dock ej obligatoriskt.)
Hadith, eller ahadith i texten, är den berättelse som utgår från profeten Muhammeds sätt att vara som förebild när det gäller handlingar och ord som han sagt/gjort.

Vi behöver er hjälp med frågor och svar

Skicka gärna in frågor och svar angående islam så listar vi dem på hemsidan.

Våra sponsorer